หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
เทศบาลตำบลตรอน
Tron Municipality
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ค่ะ
NEWS
 
บุคลากร
 
 
นายบำรุง มากมณี
ปลัดเทศบาลตำบลตรอน
 
สำนักปลัด
 
นางรุ่งรวี บุญญาวัฒนฤกษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางนัฐกาญจน์ อินทร์เมือง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


นางสาวณัฐฐิญา ชาลีขวัญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสมรัก สุชาติ
เจ้าพนักงานทะเบียน


นางจรินทร์ รัตนเสถียร
นักจัดการงานทั่วไป


นายลำยงค์ มาตุวงษ์
พนักงานขับรถยนต์


นางพัทธยา ภาระจำ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
เทศบาลตำบลตรอน
ยินดีต้อนรับและให้บริหารประชาชนด้วยใจ